Keystone logo
© WSPA Marketing Center
The University College of Enterprise and Administration

The University College of Enterprise and Administration

The University College of Enterprise and Administration

Sissejuhatus

Kõrgkooli Ettevõtlus- ja Halduskolledž tegutseb riigiharidusministri antud loa alusel ning 27. juuli 2005. aasta kõrgharidusseaduse (Õigusajakiri nr 164, punkt 1365, muudetud kujul) ja seadusega antud õigusnormide alusel. , samuti põhikirja alusel. Kooli järelevalvet teostavad asutaja ja kõrghariduse eest pädev minister, kõrgharidusseadus.

Kõrgkooli missiooniks on õpetada üliõpilasi olema loovad, arendada oma karjääri ja aidata neil leida oma koht globaliseeruvas maailmas. WSPA arendab üliõpilaste rahvusvahelisi ja kultuuridevahelisi pädevusi ülikoolis rahvusvahelise keskkonna loomise ning üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvahelise mobiilsuse kaudu. Ülikooli kolledž teeb tihedat koostööd suure hulga Euroopa ja väljaspool Euroopat asuvate ülikoolide ja kolledžite, ühenduste, ettevõtete ja tööturuasutustega.

WSPA-l on kogemusi EL struktuurifondide ja elukestva õppe programmide – Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Õppekülastuse ja STF – rahastatud projektides. Alates 2007. aastast on WSPA võitnud kakskümmend EL Struktuurifondide toetust ligi 8 miljoni euro ulatuses, 200 000 eurot stipendiumi- ja koolitusfondist, elukestva õppe programmi Erasmuse ja Erasmus+ rahastust summas 1 miljon eurot. WSPA-le omistati Norra fondide rahastatud projektides Leaders' University Award ja Mobility Leaderi tiitel. WSPA võitis esikoha kategoorias The Largest Training for Staff in the EMP Grants- Norway Grants Poolas.

Praktiline haridus on WSPA tugev prioriteet (praktikakohad, praktikakohad, äri- ja avaliku halduse partnerid ning praktikud õppejõududena). Õppemeetodid hõlmavad õppimist väikestes rühmades, õpetusi, praktilist lähenemist, individuaalseid ja rühmaprojekte ning kogukonnaprojekte. WSPA pakub üliõpilastele väga erinevaid võimalusi: rahvusvaheline lühi- ja pikaajaline mobiilsus, karjääribüroo, praktika, tööprojektid ja praktikakohad kohalike ja piirkondlike äripartnerite juures, üliõpilasomavalitsus, kaks korda aastas toimuvad töömessid ja äriinkubaatorid üliõpilastele. Koolil on ka tihedad sidemed kohaliku ja piirkondliku äriringkonnaga.

Asukohad

  • Lublin

    ul. Bursaki 12, Lublin, 20-150, Lublin

Küsimused