Keystone logo
Tartu Health Care College

Tartu Health Care College

Tartu Health Care College

Sissejuhatus

Tartu Health Care College missioon ja visioon

Missioon: pakkuda konkurentsivõimelist, kvaliteetset, uuenduslikku, rahvusvahelist, teadus- ja arendustegevusel põhinevat elukestvat õpet inspireerivas keskkonnas.

Olles eeskujuks, mõjutame meie kogukonna tervisekäitumist ja kujundame tervislikku elukeskkonda, integreerime erinevaid tervishoiuvaldkondi uuringutesse ning teadus- ja arendustegevusse ning osaleme tervishoiupoliitikat puudutavate otsuste tegemise protsessis.

Kolledžis õppides ja töötades loome keskkonna, kus inimesed omandavad teadmisi, oskusi, hoiakuid, mis aitavad muuta kogukonda ühtsemaks ja mõjutavad seda ning aitavad kaasa Eesti arengule.

NB: 4. märtsil kell 16.00-17.00 toimub Tartu Health Care College veebipõhine veebiseminar füsioteraapia ja radiograafia magistriõppekavadest.

Veebiseminarile saab registreeruda siin.

Visioon: tunnustatud partner õnneliku terviseteadliku teadmusühiskonna arendamisel

Õppe- ja töökeskkondade integreerimine, innovatsiooni juurutamine, uute kontseptsioonide juurutamine ja partnerlus kõigis kolledži tegevusvaldkondades on teadmusühiskonna arendamise alus. Terviklik areng ja teadlikkus on õnneliku elu olulised komponendid.

THCC põhiväärtused

 • Terviklikkus - tasakaal vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu ning keskkonna vahel ning tervist väärtustav ellusuhtumine.
 • Areng - areng avatud, tasuta, loovas ja innovaatilises õppe- ja töökeskkonnas, alternatiivid ja vastutus.
 • Inimkesksus - ausad, lugupidavad, väärikad, võrdsed, usalduslikud ja hoolivad suhted õppijate, kolleegide ja endaga.
 • Professionaalsus - ühtsed teadmised, oskused ja hoiakud, pühendumus kutse-, ameti- ja erialases tegevuses.

Akadeemiline ja teadustöö struktuur

Akadeemilist ja teadusstruktuuri juhib õppeprorektor ning see koosneb õppeosakondadest, pedagoogilisest juhatusest, kompetentsikeskusest (avatud kolledž, teenused, projektid), rahvusvahelistest suhetest, haridustehnoloogiast ja rakendusuuringute juhatusest, mida juhib Rektor.

Akadeemilise ja teadusliku struktuuri peamised osalised on õppeosakonnad, korraldades ja arendades kolledži õppeprotsessi. Seal on 4 õppeosakonda:

 • Õendus- ja ämmaemandusosakond
 • Radiograafia ja biomeditsiinilabori teaduse osakond
 • Füsioteraapia ja keskkonnatervise osakond
 • Kutseharidusosakond.

Kõrgeim otsustuskogu akadeemilises ja teadusstruktuuris on pedagoogiline nõukogu, mida juhib õppeprorektor. Pedagoogilise nõukogu eesmärk on kehtestada kolledži õppe-, teadus- ja arendustegevuse kvaliteet.

Haldus - ja tugistruktuur

Haldus- ja tugistruktuur on tugistruktuur, mis on suunatud haldus- ja majandustegevuse korraldamisele ja arendamisele. Selle osakonna põhiülesanne on õpinguteks vajalike infrastruktuuride käitamine, majanduslik tugi ja tehniline varustamine, üliõpilasmajja haldamine ja kolledži varade ülalpidamine.

Struktuur koosneb 4 ühikust:

 • Haldus- ja rahandusosakond (finantsteenus, IT-teenus, haldusteenus, üliõpilasmajutus)
 • Rektoraat (kvaliteedijuhtimine, juriidiline, kommunikatsioon)
 • Õppeosakond
 • Raamatukogu.

123421_pilt_sisevaade3.JPG

Kolledži lühiajalugu

1811. aastal asutas ämmaemandate kooli professor Chr. Fr. Deutsch Tartu ülikooli sünnitusmajas; et ämmaemandate kooli peetakse praeguse kolledži eelkäijaks.

Umbes 200 aasta jooksul on kolledž liidetud erinevate koolidega, sellel olid erinevad nimed (tuntuim on nimetus Tartu Meditsiinikool / Tartu Meditsiinikool, mida kolledž kandis aastatel 1960–2005) ning see pakkus haridust ja koolitust erinevates erialades. ja erinevatel tasanditel.

Alates 2005. aastast tegutseb kolledž seaduslikult rakenduskõrgkoolina; see muutus oli võimalik tänu 2004. aasta rahvusvahelise akrediteerimise suurepärastele tulemustele.

Kolledži õppetöö ja õppimine on toimunud erinevates hoonetes, kuid alates 2011. aastast on THCC-l oma õppehoone. 2008. aastal tegi Vabariigi valitsus otsuse kolledži uue õppehoone ehituse rahastamise kohta ja 24. novembril 2010 pandi hoone esimene kivi. 2011. aastal valmis kolledži õppehoone Nooruse 5 EL-i toel. 2011. aastal pälvis arhitekt Tarmo Piirmets Eesti sisearhitektide liidu kolledži sisekujunduse aastapreemia.

Faktid meist

Õiguslik vorm: Riiklik rakenduskõrgkool, mida haldab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Asutatud: 1811 ja 2005 nimega Tartu Tervishoiu Kõrgkool/ Tartu Health Care College .

eu_regional_development_fund_vertical%20%281%29_2.pdf
194147_studyinestonia_horisontal_RGB_negative.png
194150_eu_regional_development_fund_horizontal1.jpg

Asukohad

 • Tartu

  Nooruse 5, 50411 Tartu Estonia, 50411, Tartu

  Küsimused