Keystone logo
Estonian Academy of Arts

Estonian Academy of Arts

Estonian Academy of Arts

Sissejuhatus

1914. aastal asutatud Eesti Kunstiakadeemia on ainus avalik-õiguslik ülikool Eestis, mis pakub kõrgharidust kaunite kunstide, disaini, arhitektuuri, meedia, visuaalõppe, kunstikultuuri, kultuuripärandi ja konserveerimise alal. Pealinnas Tallinnas asuv tegus õppe- ja teadusasutus ning juhtiv riiklik visuaalkultuuri innovatsioonikeskus. Õppetöö toimub meie uues, uuendusliku ja inspireeriva keskkonnaga hoones . QS World University Rankings (2023) on EKA loetletud 200 parima arhitektuuri- ja disainiülikooli hulgas maailmas .

Ligi 1200 õpilast kõikjalt maailmast on kaasatud õppekavadesse, et arendada oma analüüsivõimet ja kriitilist mõtlemist eesmärgiga areneda keskkonna- ja sotsiaalselt kohusetundlikeks loojateks. Neid õpetavad ja toetavad rohkem kui 300 professorit, dotsendit, õppejõudu ja juhendajat , kes on oma ala professionaalid – rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud, arhitektid, disainerid ja teadlased, kes pakuvad ainulaadset, individuaalset õppetööd ja isiklikku mentorlust. interdistsiplinaarses ja sünergilises õhkkonnas. Väikesed hoolikalt valitud üliõpilaste rühmad võimaldavad juhendamisel personaalsemat, üks-ühele lähenemist ja perekondlikku, ühtehoidvat õhkkonda ning EKA on uhke üliõpilaste ja õppejõudude madala suhte üle.

Eesti Kunstiakadeemia uus hoone rekonstrueeritud ajaloolises tekstiilitehases, mille on projekteerinud selle vilistlased, avati 2018. aastal ning on pälvinud mitmeid auhindu arhitektuuri ja sisekujunduse eest. Akadeemia asub maalilise UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva keskaegse vanalinna ja elava Kalamaja linnaosa vahel ning on kunstikultuuri oaas keset.

EKA pakub kuut inglise keeles õpetatavat magistriprogrammi: animatsioon, kaasaegne kunst, käsitööõpe, graafiline disain, interaktsioonidisain ja linnaõpetus. Lisaks on kolm ühist magistriõppekava: TalTechiga koostöös pakutav Disaini ja tehnoloogia tuleviku magistriõpe, Tallinna Ülikooliga koos pakutav kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmiteaduse magistriõpe ning koostöös Läti Kunstiakadeemia ja Lapimaa ülikooliga Service Design Strategies and Innovations MA. Kõik magistriprogrammid on kaheaastased (120 EAP).

Pakume ka nelja rahvusvahelist täiskoormusega doktoriõppe programmi – kunsti ja disaini doktorant, arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktorant, kultuuripärand ja konserveerimine ning kunstiajalugu ja visuaalkultuur.

EKA julgustab innovaatilisust ja katsetamist ning üliõpilased saavad mooduleid ja töötubasid võtta väljaspool oma spetsialiseerumist. Kas teil on idee? Proovi seda! Siit leiate värskendava bürokraatia puudumise. Need, kes EKAs õpivad, avastavad peagi laia spektrit võimalusi.

Kutsume teid meiega liituda!

RAHVUSVAHELISED SUHTED

Akadeemia eesmärk on olla elu keskele. Seepärast pööratakse tähelepanu ühiskonnale ja professionaalsele maailmale laiemalt.

EKA-l on tihedad sidemed ja koostöölepingud enam kui 100 rahvusvahelise ülikooliga ning paljude rahvusvaheliste võrgustikega, mille kaudu saab läbi rääkida üliõpilaste ja õppejõudude vahetuste üle ning laiendada praktikavõimalusi. EKA on CUMULUSE (International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media) liige; EAAE (European Association for Architectural Education); ELIA (The European League of the Institutes of the Arts) ning NORDPLUSi kaudu on paljude professionaalsete võrgustike (nt CIRRUS, KUNO) liige. EKA on ka osa Transform4Europe alliansist.

Alates 1999. aastast on EKA Euroopa Komisjoni kõrghariduse elukestva õppe programmi Erasmus liige, mille raames on sõlmitud üle 100 kahepoolse vahetuslepingu. Lisaks Erasmuse programmile on Eesti Kunstiakadeemia sõlminud üliõpilaste ja õppejõudude vahetus- ja koostöölepingud kümne rahvusvaheliselt tunnustatud kunstiülikooliga väljaspool Euroopa Liitu.

Näituste ja kirjastustegevuse kaudu korraldatakse regulaarselt ja tihedalt kontakte maailmaga väljaspool akadeemilist ringkonda, korraldades mitmeid üritusi ning koostöös ettevõtetega ja avalike asutustega.

Välissuhete, õppejõudude ja üliõpilasvahetuste, välismaiste praktikavõimaluste nõustamist ja teabe andmist koordineerib rahvusvaheliste suhete osakond.

KOOSTÖÖ JA ETTEVÕTLUS

EKA teeb koostööd ülikoolide, kultuuriasutuste, kunstiühingute, kohalike omavalitsusorganite ja ettevõtetega Eestis ja välismaal.

Eesti Kunstiakadeemia teeb teadus- ja arendusvaldkonnas koostööd paljude Eesti ja rahvusvaheliste ettevõtetega. Partnerid varieeruvad olenevalt erialast ning Akadeemia suudab pakkuda erinevaid teenuseid alates uurimistööst ja analüüsist kuni prototüüpide loomiseni.

Arenguosakond on seos hariduse ja ettevõtluse vahel. Välja töötatakse EKA põhitegevust toetavad teenused ja lahendused, mis annavad juriidilist ja ettevõtlusalast nõu personalile ja ettevõtetele akadeemia osakondadega koostööprojektide läbiviimiseks. Arendusosakond suhtleb aktiivselt ettevõtetega Eestis ja välismaal ning viib ellu ühiseid projekte. Paljud õpilased täidavad Eesti ettevõtete disainiülesandeid avalikus ja erasektoris ning osalevad õpingute ajal rahvusvahelistel ja kohalikel konkurssidel.

Arenguosakond korraldab koolitusi ettevõtluse, intellektuaalomandi õiguste, karjääri planeerimise, rahvusvahelise õpipoisiõppe ja projektijuhtimise valdkonnas. Üliõpilasi nõustatakse äriplaanide koostamisel ning EKA spin-off ettevõtetele (ettevõtted, mille üliõpilased asutasid õpingute ajal) on saadaval palju ressursse. Osakond koordineerib osakondadevahelisi arendusprojekte ning teostab vajadusel teadus- ja arendusprojekte. Arenguosakond haldab EKA kohalikke ja rahvusvahelisi kaasrahastatud või ühisprojekte.

140679_eu_structural_and_investment_funds_horizontal.jpg
172198_studyinestonia_horisontal_RGB_positive.png

Statistika

  • Rahvusvahelised üliõpilased:

    10%

  • 0
  • Õpilaste ja õppejõudude suhe:

    3 kuni 1

Asukohad

  • Tallinn

    Estonian Academy of Arts, Põhja pst 7, Tallinn, 10412, Tallinn

Küsimused