Keystone logo
Iirimaa

Uuring Tervishoiuamet sisse Iirimaa 2024

Valuuta vahetamine

Põhilised igakuised elamiskulud

 • Üürile anda ühises korteris

  833
 • Kommunaalteenuste osa

  70
 • Interneti tellimus

  49
 • Kohalik transport

  100

Näidis elustiili maksumusest

 • Kiirtoidukombinatsioon

  9
 • Kinopilet

  12
 • Pint kohalikku õlut

  6

Viisanõuded

 • C-õppeviisa – kui soovite Iirimaal õppida vähem kui 3 kuud
 • D-õppeviisa – kui teie kursus kestab kauem kui 3 kuud

Millist viisat vajate?

Viisa nimi

Üliõpilasviisa (C-õppeviisa; D-õppeviisa)

Hind ja valuuta

Iiri üliõpilasviisa tasud sõltuvad teie päritoluriigist. Tavalised viisataotluse menetlemise tasud on 60 eurot (80 USA dollarit) ühekordse viisa puhul ja 100 eurot (135 USA dollarit) mitmekordse viisa puhul.

Kes saab viisat taotleda?

Kui olete EL-i või EMP (sh Islandi, Norra ja Liechtensteini) kodanik, ei vaja te Iirimaal õppimiseks Iirimaa üliõpilasviisa. Paljud teised riigid ei nõua Iiri üliõpilasviisasid ega sissesõiduviisasid ja need on loetletud siin: http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/coming_to_live_in_ireland/visa_requirements_for_entering_ireland.html

EMP-väliste riikide kodanikud, kes tulevad Iirimaale õppima, peavad olema registreeritud täiskoormusega kursustele Iirimaa kraadiõppe programmi (kõrghariduse jaoks) või keele- ja mittekraadiprogrammi raames.

Olenemata sellest, kas teil on vaja Iirimaale üliõpilasviisa või mitte, peate kui te olete EMP-välise riigi üliõpilane, peate Iirimaale sisenemisel registreeruma immigratsiooniametnikule, et saada luba sisenemiseks. Peate seda tegema piirkonnas, kus kavatsete elada.

Pange tähele: Iirimaa ei ole Schengeni lepingu liige. Seetõttu peate taotlema Iirimaa viisat isegi siis, kui teil on Schengeni riigi viisa.

Kust saab taotluse esitada?

AVATS-i võrguvõimalus

Peate viisataotluse esitama veebis, kasutades AVATS-i veebipõhist võimalust. Veebipõhine viisataotlus on saadaval kogu maailmas ja seda peavad kasutama kõik taotlejad.

Koduleht:https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome.aspx

Kuidas taotlust koostada?

Viisat tuleb taotleda Internetis. Kui olete veebipõhise taotlusprotsessi lõpetanud, peate järgima veebisüsteemis loodud taotlusvormi kokkuvõtlikul kujul olevaid juhiseid. Kokkuvõtlik vorm sisaldab teavet selle kohta, kuhu peate oma tõendavad dokumendid esitama. Kokkuvõttev vorm, mille peate välja printima, allkirjastama ja kuupäevastama, tuleb esitada koos tõendavate dokumentidega.

Peate koos viisataotlusega esitama järgmised dokumendid (vajalikud on originaaldokumendid ja need peavad olema inglise keeles või koos notariaalselt kinnitatud tõlkega):

 • Iirimaa tunnustatud kooli/kolledži/ülikooli vastuvõtukiri, mis kinnitab, et olete õppekursusele vastu võetud. See õppekursus peab olema täiskoormusega (kestma õppeaasta) ja selle õppeaeg peab olema vähemalt 15 tundi nädalas.
 • Tõendid teie akadeemilise suutlikkuse kohta valitud kursusel inglise keele kaudu jätkata (välja arvatud juhul, kui tegemist on inglise keele kursusega).
 • Tõendid selle kohta, et kursuse tasud on täielikult tasutud.
 • Tõendid selle kohta, et teil on piisavalt raha (7000 eurot), et end oma viibimise alguses ülal pidada.
 • Tõendid selle kohta, et teil või sponsoril on juurdepääs vähemalt 7000 eurole iga järgneva õppeaasta kohta, lisaks iga aasta kursuse tasudele.
 • Tõendid selle kohta, et teil on eraravikindlustus.
 • Teie haridusajaloo lünkade selgitus.
 • Kinnitus selle kohta, et kavatsete Iirimaalt lahkudes naasta oma alalise elukoha riiki.

Millal peaksite kandideerima?

Õppimisviisa saab taotleda kuni 3 kuud enne Iirimaale reisimise kuupäeva. Peate esitama üliõpilasviisa taotluse vähemalt paar kuud enne Iirimaale reisimist.

EMP-väliste riikide üliõpilased, kes kavatsevad Iirimaal õppida kauem kui 3 kuud, peavad pärast saabumist registreeruma selle piirkonna kohaliku immigratsiooniametniku juures, kus nad elavad. Nende passi kantakse tingimused ja ajavahemik, mille jooksul neil on luba jääda. Õpilastel, kes viisat ei vaja, peab esmakordsel registreerimisel olema 3000 eurot.

Pidage meeles, et Iiri üliõpilasviisa ei võimalda automaatselt riiki mitu korda siseneda. Kui arvate, et peate õpingute ajal riigist lahkuma ja tagasi pöörduma, peate taotlema kordusviisa.

Töötlusaeg

3 Months

Töövõimalused

Kui osalete abikõlblike programmide ajutise loendi (ILEP) kursusel, kantakse teie passi tempel number 2, kui registreerute kohaliku immigratsiooniametniku juures. Teil on lubatud asuda juhutööle kuni 20 tundi osalise tööajaga nädalas perioodiliselt või kuni 40 tundi nädalas kolledži puhkuseperioodidel, st juunist septembrini (kaasa arvatud) ja 15. detsembrist 15. jaanuarini. .

Kui te sellisel kursusel ei osale, ei ole teil õigust asuda osalise tööajaga tööle ega tegeleda ühegi äri või elukutsega. Seejärel saate oma passi templi number 2A.

Tundi nädalas

20

Miks teil seda tüüpi viisat vaja on?

Mõned põhjused, miks üliõpilasviisa Iirimaale ei anta, on järgmised:

 • Kui pole piisavalt raha, et katta kogu Iirimaa külastus/õping.
 • Kui kavandataval uuringul pole olnud loogilist rada.
 • Kui esineb ebakõlasid, eksitavat teavet või petturlikke dokumente.