Keystone logo
Austria

Uuring Tervishoiuamet sisse Austria 2024

Valuuta vahetamine

Põhilised igakuised elamiskulud

 • Üürile anda ühises korteris

  496
 • Kommunaalteenuste osa

  106
 • Interneti tellimus

  33
 • Kohalik transport

  50

Näidis elustiili maksumusest

 • Kiirtoidukombinatsioon

  9
 • Kinopilet

  12
 • Pint kohalikku õlut

  4

Viisanõuded

 1. Reisiviisa C ("Schengenvisa"): annab teile õiguse viibida Austrias ja kõigis teistes Schengeni riikides kuni 90 päeva.
 2. Visa D (Austrian National viisa, Aufenthaltsvisum D) - vähemalt 91 päeva kuni maksimaalselt 6 kuud viibimiseks; pole vajalik, kui olete Jaapani kodanik.
 3. Aufenthaltsbewilligung Studierende (üliõpilaste tähtajaline elamisluba) - kauemaks kui 6 kuuks viibimiseks.

Millist viisat vajate?

Viisa nimi

reisiviisa C; viisa D; Aufenthaltsbewilligung Studierende

Hind ja valuuta

EUR 71

 • Visa C puhul: 71 EUR
 • Visa D puhul: 176 EUR
 • Elamisloa eest: 141 EUR

Hinnad võivad muutuda.

Kes saab viisat taotleda?

ELi ja EMP liikmesriikide kodanikud, samuti Šveitsi kodanikud ei vaja Austriasse viisat. Kui nad viibivad Austrias kauem kui 3 kuud, peavad nad taotlema "Lichtbildausweis für EWR-Bürger/innen" ("Lichtbildausweis für EWR-Bürger/innen"), mis kinnitab registreerimist immigratsiooniametis 3 kuu jooksul pärast Austriasse sisenemist.

Teised välismaalased peavad enne Austriasse sisenemist taotlema Austria esindusasutuses elamisluba õppimiseks (Aufenthaltsbewilligung Studierende) pärast sisseastumisteate saamist.

Kust saab taotluse esitada?

Austria esindusasutus (saatkond, peakonsulaat)

Enne Austriasse reisimist peate taotlema üliõpilasviisa isiklikult Austria esindusasutusest (saatkond, peakonsulaat).

Koduleht:

Kuidas taotlust koostada?

Kõik viisataotlejad peavad ilmuma isiklikult Austria saatkonda/konsulaati. Registreerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 1. Täielikult täidetud ja allkirjastatud taotlusvorm (saadaval esindusasutusest; saab alla laadida ka Internetist)
 2. Kehtiv pass (peab kehtima kogu teie Austrias viibimise aja)
 3. Passiformaadis värvifoto (3,5 x 4,5 cm kuni 4,0 x 5,0 cm)
 4. Sünnitunnistus
 5. Hea käitumise tunnistus (võimaluse korral)
 6. Tervisekindlustus
 7. Teatis Austria õppeasutusse vastuvõtmisest
 8. Elamiskulude katmiseks piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõendamine 12 kuuks ette (kuni 24-aastastele üliõpilastele 426,57 eurot kuus; üle 24-aastastele üliõpilastele 772,40 eurot kuus (nende summade sees on ka õppemaksu üür). majutus kuni 239,15 eurot 2009. aastal), nt: hoiukassa/konto Austrias / Austrias elava isiku garantiideklaratsioon/reisitšekid
 9. Majutust tõendav dokument (üürileping, majutusleping üliõpilaselamuga).

Austrias on kohustuslik registreeruda omavalitsusasutustes (Meldeamt: Gemeindeamt, Magistratisches Bezirksamt) kolme tööpäeva jooksul pärast riiki sisenemist.

Millal peaksite kandideerima?

Lühiajalised viisad (viisa D): andke töötlemiseks 15 päeva. Ideaalis tuleks viisataotlus esitada vähemalt 3-4 nädalat enne väljalendu, kuid mitte rohkem kui 3 kuud enne väljalendu.

Pikaajaliste viisade puhul: Teie viisataotlus saadetakse Austriasse ja otsust tuleb oodata kodumaal – seega tuleks taotlus esitada vähemalt 3 kuud enne kavandatavat Austriasse saabumist. Üldine elamisloa menetlemise periood on kolm kuni kuus kuud, kuni saate Austria ametiasutuselt otsuse.

Austrias saab pikendada ainult elamislubasid (elamislube (Aufenthaltsbewilligung) ja elamislube (Niederlassungsbewilligung) . Pikendamist tuleb taotleda enne algse loa kehtivusaja lõppu. Kuni pikendamisotsuse tegemiseni võite – isegi pärast seda algse loa kehtivusaja lõppu – viibida Austrias.

Töötlusaeg

3 Months

Töövõimalused

EL-i riikide, aga ka Liechtensteini, Islandi, Norra ja Šveitsi kodanikud ei vaja Austrias töötamiseks tööluba. Tööloa andmisel ei piirata nende õpilaste töö ulatust, st nende lubatud töö ei piirdu hooajatöö või miinimumsissetulekuga tööga (geringfügige Beschäftigung). Üks tööloa nõue on, et vabale töökohale ei saa olla tööturuametis arvel olevad töötud.

Kolmandatest riikidest ja Horvaatiast pärit üliõpilaste suhtes kohaldatakse välisriikide kodanike tööhõivet reguleerivat seadust ja neil on vaja tööluba (Beschäftigungsbewilligung). Kolmandate riikide kodanikest üliõpilased saavad tööloa kuni 10 tundi nädalas, kui nad õpivad bakalaureuseõppe programmides, magistriõppe üliõpilastel on lubatud töötada tööloaga kuni 20 tundi nädalas. Täiskohaga töötamine on võimalik perioodidel, mil loenguid ei toimu. Tööluba tuleb tööandjal taotleda tööturuametist (Arbeitsmarktservice, AMS) vähemalt 6 nädalat enne töösuhte algust ja see kehtib ainult konkreetsel töökohal konkreetse tööandja juures.

Tundi nädalas

10

Miks teil seda tüüpi viisat vaja on?

Teie viisataotlus võidakse tagasi lükata, kui te ei suuda tõendada nõutavate rahaliste vahendite olemasolu või kui esitate ebaõiged või mittetäielikud dokumendid.